اکران مردمی به وقت شام با حضور عوامل فیلم و کارگردان ابراهیم حاتمی کیا در سینما سپاهان اصفهان