اکران مردمی فیلم خانه کاغذی در پردیس سینمایی چهارباغ با حضور عوامل فیلم تینا پاکروان-مهدی صباغ زاده-مهدی پاکدل