اکران مردمی فیلم صفرتاسکو با حضور عوامل فیلم خواهران منصوریان-سرکارخانم مهتاب کرامتی وکارگردان محترم در پردیس سینمایی چهارباغ