اکران مردمی فیلم ایتالیا ایتالیا با حضور عوامل فیلم حامد کمیلی-سارا بهرامی-کاوه صباغ زاده در پردیس سینمایی چهارباغ