سینما بهار گز
  تاسیس ۱۳۵۷
مدیرسینما پارسا شیبانی
درسال ۱۳9۴ بازسازی شده است  
دارای سالن کافی شاپ ، رستوران ، گالری و مراکز تجاری و مجهز به سیستم دالبی
شماره تماس  ۰۳۱45721977

 

ظرفیت سالن  300 نفر