سینما سپاهان
  تاسیس ۱۳۵۲
مدیرسینما علیرضا رضا زاده
درسال ۱۳۸۴ بازسازی شده است  
دارای دو سالن نمایش و کافی شاپ و مجهز به سیستم دالبی
شماره تماس  ۰۳۱32203005

 

ظرفیت سالن شماره ۱ 700نفر 
ظرفیت سالن شماره ۲ 40نفر